TİMAK 2012

Amaç

TİMAK 2012

Günümüzde bir hammaddenin ürün haline geldiği süreç oldukça kısalmıştır. Yeni malzeme teknolojileri ve hızlı üretim araçları bu sürece önemli katkılar sağlamakla birlikte tasarımdan ürün elde edilinceye kadar bilgisayar donanım ve yazılımlarından yoğun bir şekilde yararlanılmaktadır. Düzenlenen kongrenin amacı;1-Modern tasarım, analiz ve imalat tekniklerini kullanarak, kavramsal tasarımdan nihai ürün elde edilinceye kadar
gerçekleşen süreçleri ele alan bilimsel çalışmaları; tasarımcılara, imalatçılara, akademisyenlere ve geleceğin
mühendislerine tanıtmak,
2-Yeni tasarım ve imalat konseptlerinin tanıtımı ile sanayici, akademisyen ve geleceğin mühendisleri arasında bilgi akışını
sağlamak,
3-Bilgisayar Destekli Mühendislik uygulamalarının endüstriye katkılarını değerlendirmek,
4-Üniversite-sanayi işbirliği sürecine katkıda bulunmak,
5-Üretim yapan işletmelerde AR-GE bilincini geliştirmek,
6-Ürün geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çözümler üretmek,
7-Ulusal sanayimizde kaliteyi yükseltici gelişmeleri takip etmek ve kalitenin arttırılmasına yönelik çözüm önerilerini
tartışmaya açmakCAD-CAM GÜNLERİ 2012

CAD-CAM GÜNLERİ 2012 için öngörülen temel amaç ise; Tasarım ve İmalat sektöründe yazılım ve donanım alanlarındaki son gelişmeleri tanıtıp, kullanımını yaygınlaştırmaya katkı sağlamak, CAD-CAM sektöründeki son gelişmeleri sanayici, mühendis ve mühendislik öğrenimlerini sürdüren öğrencilere tanıtarak yeni bir vizyon kazanmalarına yardımcı olmaktır.

CAD/CAM/CAE/Robotik/Mekatronik/Talaşlı İmalat alanlarında faaliyet gösteren firmalar yazılım ve donanımlarını tanıtıcı seminerler/sunumlar yapabileceklerdir.