TİMAK 2012

Düzenleme ve Yürütme Kurulu

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mahir ALKAN (Balıkesir Üniversitesi)(Onursal Başkan)
Doç. Dr. Ali ORAL (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali ÜNÜVAR (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Bedri YÜKSEL (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz ÖZMETİN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Erhan ALTAN (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Fehmi ERZİNCANLI (Düzce Üniversitesi)
Prof. Dr. İrfan AY (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. M.Cemal ÇAKIR (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramazan YAMAN (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. S.Engin KILIÇ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Sare ÇELİK (Balıkesir Üniversitesi)
Dursun ÇİÇEK (TÜBİTAK-TEYDEB)
Ahmet KULA (Balıkesir Sanayi Odası Başkanı)
Bilal BARSBEY (Balıkesir Makina Müh. Odası Başkanı)
İsa Tamer ÇELİK (Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı)


YÜRÜTME KURULU

Yrd. Doç. Dr. Demet GÖNEN (Başkan)
Yrd. Doç. Dr. Gülşen YAMAN
Yrd. Doç. Dr. Semin KAYA
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin TOKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Özay Umut TÜRKAN
Yrd. Doç. Dr. Şimal Yakut AYMANKUY (Sempozyum Sekreteri)
Öğr. Gör. Emine UÇMUŞ (Sempozyum Sekreteri)
Arş. Gör. T.Kerem DEMİRCİOĞLU (Sempozyum Sekreteri)
Arş. Gör. Okan KON (Sempozyum Sekreter Yardımcısı)
Arş. Gör. Tuğrul AKYOL (Sempozyum Sekreter Yardımcısı)
Arş. Gör. Fatih BALIKOĞLU (Sempozyum Sekreter Yardımcısı)
Arş. Gör. Veli Gökhan DEMİR (Sempozyum Sekreter Yardımcısı)
Arş. Gör. İsmail CANER (Sempozyum Sekreter Yardımcısı)