TİMAK 2012

Bilim Kurulu

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Abdülkadir ERDEN Atılım Üniversitesi
Prof. Dr. Agah UGUZ Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ali BAYRAM Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Ayhan ÇELİK Erzincan Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül AKDOĞAN EKER Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cahit KURBANOĞLU Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet MERİÇ Fatih Üniversitesi
Prof. Dr. Erhan BUDAK Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal EMEL Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Fehim FINDIK Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Ferruh ÖZTÜRK Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Hamit AKBULUT Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan ALLİ Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet KOCABAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Hikmet RENDE Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim YÜKSEL Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan YÜKLER Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. M. Emin YURCİ Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet A. AKGÜN Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Melih BAYRAMOĞLU Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Muammer NALBANT Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa KURT Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Narin ÜNAL Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet GEREN Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Nurettin ARSLAN Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Ömer EYERCİOĞLU Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ramazan KARAKUZU Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi VAROL Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Türkay DERELİ Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Ulvi ŞEKER Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit MERMERTAŞ İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Vural CEYHUN Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf SAHİN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Rıza YILDIZ Bursa Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Cemal MERAN Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail LAZOĞLU Koç Üniversitesi
Doç. Dr. Kadir ÇAVDAR Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Metin DAĞDEVİREN Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Murat VURAL İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa BAKKAL İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Necmettin KAYA Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan ÇAKIR Dicle Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Deniz KARAOĞLAN Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. E.İlhan KONUKSEVEN Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Erol SOLMAZ Uludağ Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gülcan TOKTAŞ Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Gürol DEMİRBAŞ Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hayrettin YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Hüray CAN Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlker EREN Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet İREN Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. M.Nedim GERGER Balıkesir Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer ERTEN İstanbul Teknik Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. N.Fazıl YILMAZ Gaziantep Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Ziya AKSOY Balıkesir Üniversitesi
Dr. Can CANDAN Balıkesir 6. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı