TİMAK 2012

Timak 2010

(Bildiriler PDF formatındadır. Üzerlerine tıklayarak açabilirsiniz)

KAPAK

İÇİNDEKİLER

Gri İlişkisel Analiz Yöntemine Göre Farklı Sertliklerde Optimum Takım Tutucusunun Belirlenmesi

Esra YILMAZ, Ferhat GÜNGÖR

Ortagonal Kesme İşleminde Kesici Takım Kaplama Malzemesinin Talaş Kayma Açısı Üzerindeki Etkisinin Modellenmesi

Kubilay ASLANTAŞ, İrfan UCUN, İsmail UCUN

Karbür Kesici Kullanarak Sertleştirilmiş AISI 1040 Çeliklerin Frezelenmesindeki Yüzey Pürüzlülüğünün Regresyonla Modellenmesi

İlhan ASİLTÜRK, Mehmet Turan DEMİRCİ

İnfiltrasyon Yöntemiyle Üretilmiş Al Matrisli Mgo Takviyeli Kompozitlerin İşlenebilirliğinin Asıl Kesme Kuvvetleri Açısından Değerlendirilmesi

Muharrem PUL, Recep ÇALIN, Ulvi ŞEKER

CNC Dik İşleme Merkezlerinde Isıl İşleme Hatalarının İş parçası CAD Modeli Revizyonuyla Düzeltilmesi

Eyüp Sabri TOPAL, Mustafa Evren GEÇOL, Şaban Murat ÜNLÜ

Bir Talaş Kaldırma Modelinin Analizi ve Geliştirilmesi

Volkan APAYDIN, Alper UYSAL, Erhan ALTAN

Tırlama Titreşimlerinde Analitiksel Süreç Sönümleme Modeli

Erol TÜRKEŞ

Cetp Kompozitlerin Delinmesinde Oluşan Deformasyona Delme Parametrelerinin Etkisinin İncelenmesi

Erol KILIÇKAP

AISI 304 Östenitik Paslanmaz Çeliğin Kuru Tornalanabilmesine Kesme Parametrelerinin Etkisi

Mehmet AYDIN, Mehmet UÇAR, Abdulkadir CENGİZ

Ortogonal Kesme İşleminde Kaplama Malzemesinin Talaş Morfolojisi Üzerinde Etkisinin Araştırılması

Fuat KARA, Kubilay ASLANTAŞ, Adem ÇİÇEK

Masaüstü CNC Eksen Kartları için Test Devresi Tasarımı

Ahmet KÖBELOĞLU, Arif GÖK, Kerim ÇETİNKAYA

Alüminyum Alaşımları ve Kompozitler İçin Yorulma-Ömür Verilerinin İstatiksel Analizi

Raif SAKİN, Nurcan KUMRU, Muharrem ER, İrfan AY

Bilgisayar Kontrollü Aşınma Test Cihaz Tasarımı ve İmalatı

Recep KOÇ

Cıvata Bağlantılı Karbon/Epoksi Kompozit Plakaların Kademeli Hasar Analizi

Akın ATAŞ, T. K. DEMİRCİOĞLU, N.Arslan, C. SOUTİS

Dokuma Cam Fiber/Epoksi Kompozitlerde Tabakalar Arası Kırılma Tokluğunun Araştırılması

Mete Onur KAMAN

Az91 Magnezyum Alaşımının Metalurjik Özelliklerine Kadmiyum Elementinin Etkisi

Nurşen SAKLAKOĞLU, Yiğit ERÇAYHAN

AISI-1040 ve AISI-P20 Çeliklerde Alaşım Oranları ve Mikro Yapının Sertleşme Kabiliyetine Etkisi

Selahattin KÖSE, Raif SAKİN

Erdemir 3237 Malzemesinin Kaynak Yöntemlerine ve Sıcaklığa Bağlı Kırılma Davranışının Belirlenmesi

N. Sinan KÖKSAL, İlter KİLERCİ, Burak YAVUZ

Sürtünme Karıştırma Kaynak (Skk) Yönteminde Kullanılan Takım Geometrileri ve Kaynak Özelliklerine Etkisinin Araştırılması

Alaaddin TOKTAŞ, Gülcan TOKTAŞ

Galvanize Çeliklerin Nokta Kaynağında Elektrodların Deformasyonu

Onur FİDANER, Memduh KURTULMUŞ, A.İrfan YÜKLER

AISI 4140 Çeliğinde Sertlik ve Kalıntı Gerilme İlişkisi
Mehmet SUBAŞI, Fırat KAFKAS, Çetin KARATAŞ

AISI 1040 Çelik Malzemenin CNC Frezeleme İle İşlenmesi Sırasında Oluşan Yüzey Pürüzlülüğünün Yapay Sinir Ağıyla Modellenmesi

Hasan ÖKTEM, Fehmi ERZİNCANLI

AISI 304l Çeliğin Ep Katkılı Bitkisel Esaslı Kesme Sıvıları Kullanılarak Tornalanmasında İlerleme Hızının Aşınma Üstüne Etkisi

M. Hüseyin ÇETİN, Babür ÖZÇELİK, Bilgin Tolga ŞİMŞEK,
Emel KURAM, Erhan DEMİRBAŞ

Al-5005’in Delinmesinde Delme Parametrelerinin Çapak Oluşumuna Etkisinin Araştırılması

Erkan BAHÇE, Erol KILIÇKAP, Cihan ÖZEL

AA 7075 Alaşımının Frezelenmesinde Kesme Hızı, İlerleme Oranı, İşleme Deseni ve Talaş Derinliği İşlem Parametrelerinin Yüzey Kalitesi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Ahmet Murat PİNAR, Enver ATİK, Uğur ÇAVDAR

Et Kesme Makinesi Tasarımı

Adalet ZEREN, Hüsniye TÜRKASLAN, Emre MORALI

Asansör Kabin Kapılarının Montaja Uygun Tasarımı

C. Erdem İMRAK, Özlem SALMAN

Sıcak Pres Tasarımı Ve Elmaslı Kesici Takım Üretimi

Ertuğrul ÇELİK, Ömer ÇELİK, Şevki Y. GÜVEN

Bilgisayar Destekli Hidrolik Mobil Vinç Tasarım, Analiz ve Optimizasyonu

Hüseyin KOÇER, Ali ÜNÜVAR, Ali Serhat ERSOYOĞLU

Elektrik Akımı ile Isıtma Yönteminin Sıcak Saç Şekillendirme Uygulamalarında Kullanımının İncelenmesi

Fahrettin ÖZTÜRK, Remzi Ecmel ECE

Bakır Boruların Tüp Hidro Şekillendirme ile Şekillenebilirliği

Murat AYDIN, İbrahim KADI, Mustafa YAŞAR

Rüzgar Türbini Test Düzeneği Tasarımı

Fatih KARPAT, Kadir ÇAVDAR

Bilgisayar Destekli Rüzgar Tüneli Simülasyonu ve Akış Analizi

Barış ÖNEN, Ali ÇINAR

Taşıt Tasarımında Had Kullanılabilirliği

Hayretin YÜKSEL

Farklı Hızlı Prototipleme Cihazlarında Üretilen Parçaların Üretim Zamanı ve Maliyet Açısından Karşılaştırılması

Serhat APAK, Burhan ÖZUĞUR, İhsan KORKUT,
Ulvi ŞEKER, Kürşad DÜNDAR

Kompleks Yapıdaki Parçaların Farklı Hızlı Prototipleme Cihazlarında Üretilebilirliğinin Karşılaştırılması,

Burhan ÖZUĞUR, Serhat APAK, İhsan KORKUT, Ulvi ŞEKER

Sanal Eğitim Tekniklerinin Üretim Sektöründe Uygulanması
A. Talat İNAN, Ayşe KAYHAN, Bilçen MUTLU, Mustafa

Örnek Bir Uygulama ile Yüksek Mukavemetli Çeliklerde Şekillendirme Sınır Diyagramlarının Elde Edilmesi

Fahrettin ÖZTÜRK, Emrah UYSAL

Yük Kancaları Vidalı Bağlantılarında Kullanılan Farklı Vida Diş Profillerinin Bilgisayar Destekli Gerilme Analizi

Aydın DEMİRCAN, M. Nedim GERGER, Ali ORAL

Çapraz Kamalı Haddeleme İşleminde Tersine Mühendislik

Necip Fazıl YILMAZ, Gönül TANRIÖVER, Ali İhsan ÇELİK, Sadık OLGUNER

Ağır Silahların Geri Tepme Mekanizmalarının Tasarımında İç Balistik Modelinin Oluşturulması ve Kama Kuvvetinin Hesaplanması,

Didem Gülcihan TUNCER, Hasan ALLİ

Düz Flaplı Pozitif Kambura Sahip Naca 4412 Kanat Profilinin Aerodinamik Performansının Bilgisayar Destekli Analizi

Barış ÖNEN, Ali ÇINAR

Çapraz Kamalı Haddeleme Parametrelerinin Optimizasyonu

Necip Fazıl YILMAZ, Ali İhsan ÇELİK, Sadık OLGUNER

Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Yöntemleri Kullanılarak Turbo Şarj Salyangozu Üretimi

Ömer PEKDUR, Can CANDAN

Mekanik Testlerin Biyomekanik Uygulamalar İçin Değerlendirilmesi

Abdulkadir CENGİZ, Adem AYDIN, Arif ÖZKAN, Yasin KİŞİOĞLU, Ümit Sefa MÜZEZZİNOĞLU

Parsiyel Endoprotez Artroplastisinde İnklinasyon Açısının Ve Kemik Çimentosu İlavesinin Gerilme Dağılımına Etkisi

M. Yavuz SOLMAZ, İsmail H. ŞANLITÜRK

Ortopedik Malzemelerin Biyouyumlulukları ve Mekanik Özelliklerine Göre Seçimi
Şevki Yılmaz GÜVEN

Farklı Malzeme Özelliklerine Sahip Plakaların Darbe Davranışlarının Sonlu Elemanlar Yöntemi ile İncelenmesi

Kadir GÖK,Yasin KİŞİOĞLU

Silindirik Dişli Çarklarda Profil Kaydırmanın Diş Gerilmeleri Üzerine Etkisinin Sonlu Eleman Metoduyla İncelenmesi

M. Emin ERDİN, Bedri TUÇ, Cengiz BAYKASOĞLU

Yolcu Treni Vagonu Çarpışma Analizi

Cengiz BAYKASOĞLU, Fatih ARUK, Emin SÜNBÜLOĞLU,
Ergün BOZDAĞ, Tuncer TOPRAK, Ata MUĞAN

Dönen Eğri Eksenli Çubukların Titreşim Özelliklerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Belirlenmesi

Bülent YARDIMOĞLU

Petek Yapılı Sandviç Yapılarda Köpük Dolgunun Kritik Burkulma Yüküne Etkisinin Sayısal Olarak Tespiti
Murat Yavuz SOLMAZ, İsmail H. ŞANLITÜRK, Tamer ÖZBEN

Bal Peteği Sandviç Kompozit Yapıların Dinamik Analizi

Gürkan ŞAKAR, Mustafa YAMAN, F. Çakmak BOLAT

Ağır İş Makineleri Şanzıman Dişlilerinde Oluşan Hasarın Bilgisayar Yardımıyla Analizi

Sinan KÖKSAL, İlter KİLERCİ

Ortasında Elips Delik Bulunan Ankastre Kirişin Tek Eksenli Yüklemede Gerilme Yığılması Faktörünün Analizi

Tamer ÖZBEN, MuratYavuz SOLMAZ

Önden Yüklemeli Otomatik Çamaşır Makinesi Tamburunun Dinamik Modellenmesi 
ve Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Analizi

Ahmet Zafer ŞENALP, Murat ERDİM

Cu Alaşımı Yüzeyine Kaplanan ZrO2+Y2O3/Al2O3 Tabakaların Mikroyapı ve Yüzey Pürüzlülüğü
Serkan ÖZEL, Hüseyin TURHAN

Sert lehimleme İle Birleştirilmiş AA5754 ve AA3003 Malzemelerdeki Hasarların Korozyona Etkisi
N. Sinan KÖKSAL, İlyas TÜRKMEN, Melih ARABACI

Yatay ve Dikey Olarak Konumlandırılmış Krank-Biyel Mekanizmasının Bilgisayar Destekli Analizi
Celil YAVUZ, Murat SARIKAYA, Mustafa Kemal BALKİ, Özgür DEMİR

Hidrostatik Basınçla Al Sacının Şekillendirilmesinin İncelenmesi,Elmas AŞKAR, İbrahim KADI, Mustafa YAŞAR

Tozaltı Kaynağında Kaynak Üretim Maliyetinin Bilgisayarla Hesaplanması

Hüseyin YÜCE, Memduh KURTULMUŞ,
Onur FİDANER, A.İrfan YÜKLER