TİMAK 2012

Timak 2012

(Bildiriler PDF formatındadır. Üzerlerine tıklayarak açabilirsiniz)

KAPAK

İÇİNDEKİLER

TMK28 - Titreşim Sönüm Elemanları Üreten Bir Firmada İstatistiksel Kalite Kontrolü Ve Deney Tasarımı Yöntemleri İle Süreçlerin İyileştirilmesi
Âli Yurdun ORBAK, Tülin GÜNDÜZ CENGİZ
. 1

TMK26 - Yürüyen Mekanizma Sisteminin Solid Works Programı İle Tasarım Ve İmalatı
Mustafa TİMUR
.. 9

TMK31 - Balistik Koruyucu Yeleğin CAD-CAM Programları İle Kalıp Tasarımı
Mustafa TİMUR
.. 17

TMK19 - Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde Robust Tasarım Yaklaşımının İncelenmesi
Serhat APAK, Burhan ÖZUĞUR, M.Hakan TEZCAN
.. 26

TMK27 - Hidrostatik Tahrikli Havaalanı Yer Hizmet Aracı Tasarımı
BurakALTAN, Kadir ÇAVDAR

TMK20 - Yapay Arı Koloni Algoritması İle Taşıt Salıncak Kolunun Optimum Boyutlarının Bulunması
Ali Rıza YILDIZ
. 46

TMK21 - Elipsoit Petek Yapılı Sandviç Yapıların Burkulma Dirençlerinin Sayısal Ve Deneysel Olarak Araştırılması
Murat Yavuz SOLMAZ, Tolga TOPKAYA
.. 53

TMK36 - Yapısal Hasar Tespitinde İki Önemli Evrimsel Optimizasyon Yönteminin Karşılaştırılması
Hakan GÖKDAĞ, Ali Rıza YILDIZ
. 62

TMK37 - Diş Kök Kanalının Ve Protaper Ni-Ti Kesici Uçların Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi Ve Simülasyonu
Bilçen MUTLU, Mustafa KURT, Bülent EKİCİ, Gürcan ATAKÖK
.. 74

TMK46 - Bilimsel Tabanlı Sanal İmalat Yöntemlerinin Endüstriyel Uygulamalardaki Rolü
L. Taner TUNÇ, Cengiz GÖZEDEN, Erhan BUDAK, Cenk AKIN
.. 90

TMK00 - Kapı Kilitleri İçin Silindir Takviye Elemanı Dizaynı
Kemal ULUDAĞ, Kadir İÇİBAL
. 107

TMK01 - St 37 Çeliğinin Sürtünmeli Delinmesinde Optimum Dönme Hızı Ve İlerleme Oranının Araştırılması
Cebeli ÖZEK, Zülküf DEMİR
.. 119

TMK03 - AISI D6 İş Parçasının Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğünün İncelenmesi
Nihat PARLAK, Latif ÖZLER ve Mehmet Erbil ÖZCAN
.. 128

TMK38 - Frezelemede Kesici Takım Çapı, Ağız Sayısı Ve Talaş Açısının Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesici Takım Sehimlerine Etkileri
Barkın BAKIR, Mustafa KURT, Gültekin BASMACI, Oğuz GİRİT
. 138

TMK34 - Aşınmış Kesici Takımlar İle Ortogonal Talaş Kaldırmada Kesme Kuvvetlerinin Deneysel İncelenmesi
Alper UYSAL, Erhan ALTAN
.. 145

TMK35 - Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polietilenin Matkapla Delinmesinde Delik Hassasiyetinin Pratik Bir Yöntemle Belirlenmesi
Mihrigül ALTAN, Alper UYSAL
. 153

TMK54 - Alüminyum Köpük Malzemelerin İkincil İşlemlerinin Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Modellenmesi
Tayfun SIĞIRTMAÇ, M. Cemal ÇAKIR, Agah UĞUZ, Cihat ENSARİOĞLU
.. 160

TMK41 - Mikro Frezeleme İçin Mekanistik Kuvvet Modeli
Ali MAMEDOV, İsmail LAZOĞLU
.. 175

TMK29 - Sheet Moldıng Compound (SMC) Yöntemi İle Kompozit Malzeme Tasarımı Ve Üretimi
Mahmut BİNGÖL, Kadir ÇAVDAR
.. 184

TMK47 - Betonarme Yapılardaki Demir Donatıların Manyetik Kaçak Akı Yöntemiyle İncelenmesi
Mustafa GÖKTEPE, Deniz PERİN, Ali ORAL

TMK07 - PWM Sinyalinin Duty Cycle Süresinin %0 İle %100 Arasında Değişimi İle DC Motorun Hassas Kontrolü
Oğuz YAZ, Ozan KARAKULAK, Erman KÖYBAŞI, Sabri BİCAKCI, Can CANDAN, Davut AKDAŞ

TMK08 - İvmeölçer İle Alınan Yolun Hesaplanması Ve Aracın Başlangıç Konumuna Dönmesi
Yusuf TETİK, Erman KÖYBAŞI, Sabri BİCAKCI, Can CANDAN, Davut AKDAŞ

TMK24 - PIC Tabanlı Fırçasız DC Motor Sürücü Tasarımı
Ozan KARAKULAK, Oğuz YAZ, Erman KÖYBAŞI, Sabri BİCAKCI, Can CANDAN, Davut AKDAŞ

TMK48 - Mobil Robotlar İçin Tarama Platformunun Tasarımı Ve Uygulaması
G. ASLAN, İ. KONUKSEVEN, A. B. KOKU

TMK04 - Alt Ekstremite Hareketlerinin Dinamik Analizi İçin Bilgisayar Destekli Model Geliştirilmesi
Kasım SERBEST, Murat ÇİLLİ, Osman ELDOĞAN
.. 250

TMK44 - AISI 4140 Çeliğinin Sert Tornalama İşleminde Kesici Takım Aşınmasının Regresyon Yöntemi İle İstatistiksel Olarak Modellenmesi
İlhan ASİLTÜRK, Harun AKKUŞ
. 258

TMK16 - Görüntüsü Alınan Bir Nesnenin Referans Bir Nesne Yardımıyla Boyutlarının, Alanının Ve Açısının Hesaplanması
Hüseyin GÜNEŞ, Alper BURMABIYIK, Semih KELEŞ, Davut AKDAŞ
. 269

TMK25 - 35 mm Uçaksavar Namlusunun Atış Esnasındaki Dinamik Analizi
İsmail ESEN, Mehmet Akif KOÇ, Hasan MULCAR

TMK30 - Hareket Kısıtlılığı Bulunan Hastalara Yönelik 4 Fonksiyonlu Fizik Tedavi Sistemi Tasarımı Ve Prototipi
B. TAN, H. AYAZ, A. KORKMAZ, K. ÇETİNKAYA
.. 291

TMK15 - Masa Üstü 4 Eksen CNC İle Strofor Ve Ahşap Helisel Konik Dişli İşleme Ve Kesme Parametreleri
Neslin HASAR, Ali İbrahim TOKAT, Kerim ÇETİNKAYA

TMK49 - S Tipi Kulvitatör Ayaklarının Deneysel Olarak Yorulma Ömrünün Araştırılması
Onur POLAT, Fatih BALIKOĞLU, Nurettin ARSLAN

TMK50 - Tiller Tipi Kulvitatör Ayaklarının Bilgisayar Destekli Yorulma Analizi
Onur POLAT, Fatih BALIKOĞLU, Nurettin ARSLAN
.. 321

TMK40 - Gazaltı Ve Tozaltı Kaynak Yöntemleriyle Birleştirilmiş Gemi Sacının Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Sare ÇELİK, Recep ÇAKIR
.. 330

TMK10 - Alüminyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynak Hataları
Ahmet İrfan YÜKLER, Mustafa Kemal BİLİCİ, Onur FİDANER
.. 342

TMK11 - Termoplastiklerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Etkileri
Mustafa Kemal BİLİCİ, Ahmet İrfan YÜKLER, Onur FİDANER
.. 355

TMK12 - Yüksek Yoğunluklu Polietilen Levhaların Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynak Parametrelerinin Optimizasyonunda Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı
Mustafa Kemal BİLİCİ, Selim HORTAMACIOĞLU, Ahmet İrfan YÜKLER
.. 366

TMK39 - Cam Elyafla Güçlendirilmiş Doğal Elyaf Takviyeli Kompozitlerin Geliştirilmesi
Mustafa BAKKAL, Mehmet SAVAŞ
. 379

TMK33 - A360 Aluminyum Alaşımında Sıma Prosesiyle Küresel Tane Oluşumunun Ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Yiğit ERÇAYHAN, Nurşen SAKLAKOĞLU, İ. Etem SAKLAKOĞLU

TMK32 - Yarı-Katı Halde Şekillendirilmiş AlSi12 Alaşımında Ötektik Bölgenin İncelenmesi
Nurşen SAKLAKOĞLU, Adnan TÜRKER

TMK43 - Mekanik Gerilmelerin Manyetik Özelliklere Etkilerinin Sensör Olarak Kullanılabilirliği
Mustafa GÖKTEPE, Ali ORAL, Deniz PERİN
.. 409

TMK05 - Organ Protezleri Ve Diş Dolguları İçin Malzeme Seçimi
Fehim FINDIK, Kemal TURAN
.. 419

TMK06 - Bir DVD-Rom Ön Kapağının Plastik Enjeksiyonla Basılması Sonucunda Oluşan Çekmeye Etki Eden En Uygun İşlem Parametrelerinin Taguchi Yöntemiyle Belirlenmesi
Hasan ÖKTEM, Fehmi ERZİNCANLI

TMK02 - TM Metodu İle Üretilen Al2O3 - Takviyeli Alumınyum Esaslı Kompozitlerin Aşınma Davranışı İçin İstatistiksel Model Oluşturulması
Y. ŞAHİN, K.Emre ÖKSÜZ

TMK22 - Frezelemede Sertliğin Kesme Kuvvetlerine Etkisinin İncelenmesi Ve Cevap Yüzey Metodu Kullanılarak Modellenmesi
Murat KOYUNBAKAN, Ali ÜNÜVAR

TMK23 - Aşınma Cihazında DAQ Kartı Kullanılarak Yapılan Aşınma Testindeki Sürtünme Verilerinin İncelenmesi
Recep KOÇ, Akif DUMANAY

TMK53 - Yat Ve Tekne İmalatında Vakum İnfüzyon (VARTM) İle Kompozit Üretim Yönteminin Uygulanması
Fatih BALIKOĞLU, Akın ATAŞ, Nurettin ARSLAN
.. 480

TMK51 - Yaprak Yaylarda Kompozit Malzeme Uygulama Ve Yorulma Analizi
Özden ESEN, Fatih BALIKOĞLU, Nurettin ARSLAN
.. 496

TMK42 - Kırılarak Bölünen Biyel Kollarının Kırılma Parametreleri Üzerine Bir İnceleme
Ziya AKSOY, Zafer ÖZDEMİR, Tekin ÖZDEMİR
.. 511

TMK55 - Kompozit Plakaların Cıvata Bağlantıları İçin Kritik-Altı Hasar Modellemesine Dayalı Mukavemet Kestirim Yöntemi
Akın ATAŞ, Fatih BALIKOĞLU, Nurettin ARSLAN, Constantinos SOUTIS
. 528

TMK56 - Üç Farklı Çeliğe Katı Borlama İşlemi Yapılmasının İç Yapı Ve Sertlik Üzerine Etkisinin İncelenmesi   Mehmet ÖZER, İrfan AY 

POSTER BİLDİRİLERİ

TMK14 - Pnömatik Tip Aşınma Deney Cihazının Tasarımı Ve İmalatı
Gökçen AKGÜN, Cihan ÖZEL, Ahmet BİLGİN,
Gökhan YURTSEVEN

TMK52 - Robotik Uygulamalar İçin Lazer Tabanlı Haberleşme Ve Tanılama Sistemi Tasarımı
Davut AKDAŞ, Poyraz Alper
ÖNER 

TMK09 - Bilgisayarlı Tasarım Ve İmalat Yöntemleri Kullanılarak Krank Mili İmalatı
Ömer PEKDUR,  Can CANDAN, Davut AKDAŞ, Yaşar AKMAN, Sabri
BİCAKCI

 TMK13 - Mikrodenetleyiciler Kullanılarak Hızlı Ve Güvenli Haberleşme Sistemlerinin İncelenmesi
İbrahim ÖZCAN, Davut AKDAŞ

TMK18 - Plazma İle Kesim Sistemi
Harun KILIÇ, Orhan
ÇAKIR